25 март – ден на търпението

По идея на Общински съвет по наркотични вещества Благоевград и Младежки общински съвет по наркотични вещества Благоевград нашето училище се включи в инициативата „25 март – ден на тъпението“.

В седмицата преди 25 март всеки клас избра посланик на търпението – най-търпеливия ученик в класа, който се включи в групата на посланиците. Със съдействието на училищния ученически съвет и неговите две секции – на учениците от начален курс и на учениците от прогимназиален курс, бяха изработени цветя на търпението и послания за този ден.

На всяка дъска в класните стаи бе изписано – „25 МАРТ – ДЕН НА ТЪРПЕНИЕТО“, а в единия ъгъл бе поставено послание, свързано с тази християнска добродетел.

По идея на учителя по религия Тошка Стоева в началото на първия учебен час на 24 март бе прочетена притчата за търпението. Всеки учител отдели време, за да обясни по подходящ начин за необходимостта от търпение, разбирателство и толерантност в училище и в обществото.

В голямото междучасие посланиците на търпението заедно с консултантите на УУС Цветанка Боева и Добринка Атанасова посетиха кметство с. Белозем, НЧ „Просвета“, читалищната библиотека и занесоха своите послания за търпение, доброта, толерантност в човешките взаимоотношения.

Лентички с послания за този ден бяха подарени и на жители на селото.