9 май – Ден на ученическото самоуправление

Ден на ученическото самоуправление в ОУ “Гео Милев“, с. Белозем – 9 май – необикновен ден за нас, ден на ученическото самоуправление. На пръв поглед всичко си върви по установения ред – учебни часове, междучасия, текущи задачи. Но ръководството на училището е в ръцете на учащите. Всяка една длъжност – на учител, директор, счетоводител, ЗАС се изпълнява от учениците на ОУ “Гео Милев ”. Като заместниците могат да преподават учебния материал, да следят за отсъствията, по споразумение с учителя да поставят оценка, да провеждат разговори с ученици, родители и други учители по възникнали проблеми на класа, да отговарят за дисциплината и изпълненията на дежурствата. Денят на самоуправлението позволява да покажат своите лидерски качества, организаторски умения, инициативност и самоконтрол в съвестното изпълнение на задълженията си. Дава се възможност учениците да обогатят своя социален опит, да докажат, че са знаещи, можещи, изпълнени с енергия и новаторски дух. Всички сме единодушни, че самоуправлението е нещо много положително като емоции и натрупване на полезна информация за образователния процес и влизането в една различна от ежедневието роля, която помага и на двете страни да разчупят рутината и да постигнат по-добро взаимодействие.Основната цел на тази проява е учениците да почувстват задълженията на своите учители и на ръководството на учебното заведение в реални условия, да почувстват атмосферата от другата страна на учебния процес, да станат съпричастни на ежедневните проблеми.