Графици

График на дейностите за периода 17.06.21 г. – 23.06.21 г.

Уважаеми родители, скъпи ученици, В изпълнение на заповед № РД-09-3472/ 27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, съгласуван с Обществения съвет на училището и утвърден със заповед № РД-10-872/ 19.95.2021 г. на директора на училището публикувам график на дейностите за периода 17.06. – 23.06.2021 г.

График за провеждане на състезания и олимпиади

В ОУ „Гео Милев“, с. Белозем ще се проведат следните състезания и олимпиади:  – на 21.01.2021 г. от 14 часа – олимпиада по математика за учениците от 5, 6, 7 клас; – на 22.01.2021 г. от 10 часа – музикално състезание „Ключът на музиката“; – на 24.01.2021 г. от часа – олимпиада по математика за учениците […]