Подкрепа за успех

Публична изява на клуб „Християнче“

На 25.04. в храм ,, Св. Георги Победоносец“ се състоя публична изява на клуб,, Християнче“. Децата присъстваха на празничната литургия заедно с родителите си. С кратък рецитал поздравиха присъстващите, изиграха легендата за червеното яйце и според обичая се чукаха с яйца. Състезаваха се във викторина, свързана с празника. Изявата завърши със състезания и забавни игри […]

Проект „Подкрепа за успех“ 2021/ 2022 година През учебната 2021/ 2022 г. в ОУ „Гео Милев’ са сформирани следните групи за допълнително обучение: 1 БЕЛ 1А 5 30 ч.  2 БЕЛ 1Б 5  30 ч.  3 БЕЛ 1В 5  30 ч.  4 БЕЛ 2А 6  30 ч.  5 БЕЛ 2Б 5  30 ч.  6 БЕЛ […]