Подкрепа за успех

Проект „Подкрепа за успех“ 2020/ 2021 година Сформирани групи по проекта за учебната 2020/ 2021 година 1а клас – БЕЛ. 1б клас – БЕЛ, 1в клас – БЕЛ, 1в клас – математика 2а клас – БЕЛ, 2б клас – БЕЛ 1, 2б клас – БЕЛ 2 3а клас – БЕЛ, 3б клас – БЕЛ 4а […]