FIERST

Финална конференция по проект FIERST

ОУ „Гео Милев“, с. Белозем работи през изминалата учебна година в големия европейски проект FIERST, осъществяван от фондация „Заедно в час“ в партньорство с МОН и Нов български университет. 140 учители от 18 училища в цялата страна работиха за развиване на умения на 21 век сред учениците и създадоха учебни общности в своите училища, които […]

Участие в обучение по проект FIERST

На 8 и 9 февруари 2020 г. екип от 10 учители взе участие във второто обучение по проект FIERST. Създадената професионална училищна общност разказа за постигнатото до момента по избраното умение на 21 век – Умение за учене. Учителите участваха активно във всички дейности и се справиха с предизвикателствата на обучението и координатора.

Проект FIERST

Нашето училище е одобрено да участва с учители като училище-бенефициент по проект From Inclusive Education to Real Scale Transfer (FIERST) № 592133-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-IPI-SOC-IN, финансиран по Програма Еразъм +, Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките, Социално включване, на Европейската комисия! FIERST е международен проект, в който участват организации от България, Великобритания, Швеция, Естония и Румъния. В България партньори по […]