COVID 19

Информация за присъствен образователен процес от 14.03.2022 г.

ВЕЧЕ БЕЗ ТЕСТВАНЕ за COVID-19!!! Информация за образователния процес от 14.03.2022 г. Уважаеми родители и ученици, Във връзка с постъпили данни от РЗИ – Пловдив за 14-дневна заболяемост от COVID-19 /под 250 на 100 000 население /, от понеделник, 14.03.2022 г., ще се провежда присъствен образователен процес БЕЗ ТЕСТВАНЕ за COVID-19. Бъдете здрави!

Обучение от 21.02.2022 г.

Уважаеми, родители и ученици, присъственият образователен процес се възстановява за всички паралелки в училище, считано от 21.02.2022 г. (понеделник), при спазване на досегашния ред – тестване или сертификат.

Декларации за съгласие от 26.11.2021 г.

Уважеми родители, Уведомяваме ви, че във връзка с актуализирането на Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, с което присъственият образователен процес е допуснат при определени условия за всички ученици от I до XII клас вкл., са допълнени образци за съгласие, както следва:

График от 23.11.2021 г.

След допълнително подадени декларации от родители за съгласие за тестване на децата с неинвазивни антигенни тестове на 23.11.2021 г. в училище се връщат присъствено още две паралелки – 1б и 3б клас. Поради различната продължителност на часовете при обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) и присъствено, както и за различните етапи – начален и […]

Второ тестване на учениците

Днес се състоя второто тестване на учениците, учителите и служителите в училището. Всички резултати са отрицателни. Учебният процес протича присъствено в двете паралелки с 50% декларации за родителско съгласие. Пазете се и бъдете здрави!

Присъствено обучение за учениците

На 16.11.2021 г. в училище се върнаха ученици от две паралелки – Iв и IIв клас. Тестването протече спокойно, децата с нетърпение очакваха започването на първия учебен час. Всички резултати са отрицателни. Успешен ден на учениците и преподавателите! Бъдете здрави се пазете!

Осигуряване на бърз неинвазивен тест извън посочените в декларациите за съгласие

В свое писмо МОН съобщава, че е невъзможно да доставят един от посочените в декларациите на родителите тестове за учениците от 1-4 клас. За област Пловдив има възможност децата да се тестват с V-chek 2019 nCoV Ag Saliva Rapid Test Kit, получил одобрение от Министерство на здравеопазването, със същите характеристики и същия тип – с […]

Преминаване в ОРЕС от 08.11.2021 г.

Уважаеми родители, учители и ученици, от понеделник (08.11.2021 г.) се преустановяват присъствените учебни занятия. Обучението ще продължи в електронна среда от разстояние (ОРЕС) с начален час 8,30 ч. Часовете в ОРЕС в начален етап (I-IV клас) са с продължителност 20 минути, а в прогимназиален етап (V-VII клас) са с продължителност 30 минути. Приложено Ви предоставяме: […]

Информация за Ковид за периода 18-24.10.2021 г.

Уважеми родители, уведомявам ви, че в училище няма регистриран ученик, учител или служител с положителен резултат или карантиниран поради контакт с болен член на семейството с изключение на ученичката от 7б клас, чиято карантина продължава до 24.10.2021 г. Спазват се противоепидемичните мерки във връзка със ситуацията на Ковид-19, обучението е присъствено. Пазете се! Бъдете здрави!