Tрети март 2017

На трети март отбелязваме 139 години от подписването на Санстефанския мирен договор през 1878 година.

През целия ден в училище звучаха патриотични възрожденски песни, а в голямото междучасие учениците чуха изпълнението на одата „Опълченците на Шипка“ от  актьорите Владимир Пенев, Ивайло Захариев, Йоана Темелкова.

Преди празника учениците от начален курс направиха препис на патриотично стихотворение. Учениците от 5, 6, 7, 8 клас подготвиха класни проекти с интересни факти от Освободителната война. С помощта на училищния ученически съвет те оформиха проекта Трети март – национален празник. Темите бяха зададени от учителя по история и цивилизация г-жа Мария Мънина.

Класни проекти