ПИГ

Как да подвържем любимата си книга

На 6.11.2015 г. всички ПИГ-ове работиха по обща тема в заниманията по интереси – „Как да подвържем любимата си книга?“. Учениците проявиха голям интерес към темата и вложиха много творчество при реализирането й. Идеите им бяха разнообразни, децата вложиха  проявиха и креативност в работата си.

ПИГ – 5 КЛАС

Учениците от ПИГ-5 и тяхната възпитателка Мария Желязкова направиха изложба в стаята, в която провеждат заниманията по самоподготовка. Показани бяха приказки, съчинени от учениците, написани като домашни работи за часовете по БЕЛ. Нашите приказки В заниманията по интереси децата са издирили и събрали много и интересни сведения за родното си място –  от първите запазени […]

ДОБРИ ПРАКТИКИ В ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

ПОЛУИНТЕРНАТНИТЕ ГРУПИ В УЧИЛИЩЕ Във връзка с реализирането на дейностите по проект BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес“ възпитателите в нашето училище изготвиха кратки презентации за осъществени добри практики през учебната 2014/2015 година. Те споделиха дейности и мероприятия, осъществени в ПИГ.