Контакти

Официален адрес на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем

с. Белозем, общ. Раковски, област Пловдив

ул. „Родопи“ № 40

телефон: 0894674806 – директор Диана Генова

телефон: 0897864419 – ЗДУД Вержиния Стамболийска

телефон 0894934217 – ЗДУД Валентина Коларова

телефон: 0895673332 – деловодство

e mail: soubelozem@abv.bg