ПОСЛАНИЕ НА ГЕНЕРАЛНИЯ СЕКРЕТАР НА ООН ВЪВ ВРЪЗКА С 21.09.-МEЖДУНАРОДЕН ДЕН НА МИРА.

Всяка година на 21 септември Организацията на обединените нации кани хората по целия свят да празнуват мира, като спазват 24 часа режим на прекратяване на огъня и на ненасилие. Докато се стремим да се излекуваме от пандемията на COVID-19 и да преосмислим по-добро бъдеще за хората и планетата, темата за тази година е „По-добро възстановяване […]

АВТОБУСНО РАЗПИСАНИЕ 15.09.2021г.

Разписание на училищния автобус за 15.09.2021 г. курс Маршрут/час Пътуващи ученици     СУТРИН   1. Белозем – Шишманци – Белозем 7:50       –      8:00     –       8:10 V-VII клас 2. Белозем – Болярино – Белозем 8:10       –      8:20     –       8:30 ПГ – VII клас 3. Белозем-Шишманци-Белозем 8:30           8:40             8:50 I – IV клас 4. Белозем – […]

Съобщение за 15.09.2021г.

Уважаеми ученици и родители, Очаква ни поредната по-различна и нелека учебна година. Съгласно заповед №РД09-2040/10.09.2021 г. на Министъра на образованието и науката за откриване на учебната 2021/2022 г. отново в двора ще присъстват само най-малките, тези които за пръв път ще прекрачат прага на нашето училище – първокласниците. В двора на училището ще бъдат допускани […]

Какво трябва да знаят родителите на бъдещите първокласници

Какво трябва да знаят родителите на бъдещите първокласници:1. Откриването на учебната година за детето ще бъде най-вълнуващият ден, поне за следващите четири години, затова: – не закъснявате, покажете на детето, че точността е важна;- изберете му специални дрехи, научете го, че облеклото е отношение; добро отношение;- разкажете му за училището, покажете му училището, учителите и […]

Проект “Равен достъп до училищно образование в условия на кризи”

Стартира проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Всички български училища(общински и държавни) ще участват в новия системен проект на МОН. Целта на проекта е да не се допуска прекъсване на образователния процес в условията на обучение от разстояние в електронна среда.  Ще се осъществи обучение на  ученици, родители и учители, които […]

Добра практика от подготвителните групи

Двете подготвителни групи от нашето училище участват втора поредна година в проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ (АПСПО). Работейки успешно с децата, чийто майчин език не е български, ръководителите на групите за допълнително обучение по български език – Галина Кръстева и Зорница Маркова, споделиха добра практика в изпълнение на Дейност 4. „Реализиране на […]

ЧЕТИРИ ВАРИАНТА ЗА УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

Министерството на образованието и науката (МОН) разработи четири варианта за работа на училищата, детските градини и Центровете за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) през новата учебна година. За основа са използвани показателите за разпространението на COVID-19 според сценариите на Министерството на здравеопазването за развитие на пандемията.Действията на образователните институции при различните степени на заболеваемост са […]

Еднократна помощ за записани ученици в 1 и в 8 клас

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата […]