Заедно за Бояна!

ОУ „Гео Милев“, с. Белозем призовава всички ученици и учители, които искат да се включат в  акция за събиране на капачки и пластмасови бутилки за лечението на Бояна Ивова Пачова от гр. Раковски, да го направят – в металното сърце за капачки и в шишеядеца.      НАЙ-ВАЖНАТА МОЛИТВА СЕ СЪСТОИ ОТ ДВЕ ДУМИ – БЛАГОДАРЯ ТИ! […]

Прочетете следните книги!

Прочитна литература за лятната ваканция II клас 1. „Патиланско царство” – Ран Босилек 2. „Приказки” – Ран Босилек 3. „Приказен свят“ – Ангел Каралийчев 4. „Приказки за теб” – К. Константинов 5. Басните на Лафонтен и Езоп 6. „Синеокият рибар“; Човекът, който ни събуждаше“ – Георги Мишев 7. „Небивалици“ – Доналд Бисет 8. „Приказки по […]

Да почистим училищния двор!

На 11 май петокласниците под ръководството на класните си ръководители – Величка Радева и Роза Георгиева, използваха часа на класа, за да почистят разделно отпадъците в училищния двор. Класната стая на открито, асмалъка, фермата за калифорнийски червеи, биоградинката, овощната градина, тревните площи…. – всичко бе почистено от сръчните ръце на петокласниците.

Резултати от конкурса „Животът на един щъркел“

Приключи Международният конкурс за детска рисунка на тема: „Животът на един щъркел“, който се провежда за пета поредна година, а организатор е ОУ „Гео Милев“, с. Белозем съвместно с община Раковски, кметство Белозем, НЧ „Просвета 1909“ и Федерация на природозащитните сдружения „Зелени Балкани“.В него взеха участие близо 430 деца от цялата страна и българчета от […]

Виртуална панорама на професионалното образование

Уважаеми ученици и родители, Предоставяме линк до Виртуалната панорама на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране за учебната 2022/2023 г. Разработената със съдействието на Професионална гимназия по електротехника и електроника, гр. Пловдив, Виртуална панорама предоставя информация за училищата, осъществяващи прием в VIII клас за учебната 2022/2023 г., която има за цел да подпомогне учениците […]

9 май – Ден на ученическото самоуправление

По традиция (макар и прекъсната за кратко от Ковид – 19) на 9 май провеждаме Ден на ученическото самоуправление. В предварителната подготовка се включиха учители 4-7 клас, които съвместно с учениците подготвяха учебните часове. От номинираните седмокласници за длъжностите директор и заместник-директори чрез подбрани критерии бяха определени учениците, които ще влязат „в обувките“ на ръководството […]

Мобилност по НП „Иновации в действие“

В периода 3-5 май 2022 г. екип от учители от нашето училище посети Обединено училище „Васил Левски“, град Бургас. Посещението бе по Национална програма „Иновации в действие 2022“. Домакините представиха своята иновация в часовете по Музика (ИУЧ) в първи клас – „С ключ Сол света да отключим“. Наблюдение на открит бинарен урок в иновативна паралелка […]

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2744/31.03.2022 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2022/2023 г. и на ученици от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на […]

Среща с Екатерина Петрова

Днес 26.04.2022 г. по повод дните на детската книга гост на учениците от ГЦДОУД 1 и 2 беше детската учителка Екатерина Петрова, автор на стихотворения и приказки. Запозна децата със своето творчество, разказа им за това, което я вдъхновява да пише. Срещата беше много приятна и вълнуваща.

Публична изява на клуб „Християнче“

На 25.04. в храм ,, Св. Георги Победоносец“ се състоя публична изява на клуб,, Християнче“. Децата присъстваха на празничната литургия заедно с родителите си. С кратък рецитал поздравиха присъстващите, изиграха легендата за червеното яйце и според обичая се чукаха с яйца. Състезаваха се във викторина, свързана с празника. Изявата завърши със състезания и забавни игри […]