Занимания по интереси

През учебната 2020/ 2021 година в ОУ „Гео Милев“ са сформирани следните клубове за занимания по интереси:

Клуб „Вълшебна математика“ – ръководител Запрянка Бойчева

Клуб „Забавна математика във втори клас’ – ръководител Атанаска Чавдарова

Клуб „В чудния свят на математиката“ – ръководител Пенка Накова

Клуб „Забавна математика в 4. клас“ – ръководител Донка Пенева

Клуб „Цветна палитра’ – ръководител Петранка Матева

Клуб Празничен календар“ – ръководител Янка минкова

Клуб Шах и мат“ – ръководител Господин Хорозов

Клуб „Креативност“ – ръководител Юлия Петрова

Клуб „Приятели на природата“ – ръководител Минка Колева

Клуб „Арт фотография в зелено“ – ръководител Иван Минков

Клуб „Знания без край“ – ръководител Величка Радева

Клуб „Спорт в училище“ – ръководител Мария Ефтимова

Публична изява на клуб по математика в 3 клас