ДОКУМЕНТИ

2018/2019 година

Система от символи на качествените показатели за учениците от първи, втори и трети клас

Начало и край на учебната година

Дневен режим

Седмично разписание от 5-7-клас

Седмично разписание от 1-4-клас

Форми на обучение

 

Система от символи на качествените показатели в първи и втори клас

Форми на обучение