УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ

2020/2021 година

Седмична програма за начален етап

Седмична програма за прогимназиален етап

2019/2020 година

Начало и край на учебния ден/ междучасия

Седмично разписание 1. – 4. клас за първи срок

Седмично разписание 5. – 7. клас за първи срок

Седмично разпределение-ГЦДОУД