ДОКУМЕНТИ

2019/2020

Начало и край на учебния ден/ междучасия

Седмично разписание 1. – 4. клас за първи срок

Седмично разписание 5. – 7. клас за първи срок

Седмично разпределение-ГЦДОУД

2018/2019 година

Система от символи на качествените показатели за учениците от първи, втори и трети клас

Начало и край на учебния ден

Дневен режим

Седмично разписание от 5-7-клас

Седмично разписание от 1-4-клас

Форми на обучение

 

Система от символи на качествените показатели в първи и втори клас

Форми на обучение