Училищно настоятелство

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

Председател на УН  МАРИЯ ДЖАТОВА

Членове:

ДОБРИНКА АТАНАСОВА

СОФИЯ КАНТУРСКА