ГРУПИ ПО НП „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

Отчитайки желанията на учениците за участие в групи и отбори по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ след направено проучване, в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем ще бъдат сформирани следните групи:

Модул 1 – Изкуства

  • танцово изкуство – съвременни танци и улични стилове;
  • театрално изкуство.

Модул 2 – Спорт

  • отбор по баскетбол 5-7 клас
  • отбор по футбол 5-7 клас

Заявяваме необходимост от следните специалисти:

  • треньори по баскетбол и по футбол
  • ръководители на групи за танцово изкуство и за театрално изкуство.