Инструктаж за деца и ученици

ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ОУ „ГЕО МИЛЕВ”, С. БЕЛОЗЕМ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СМР ЗА СТРОЕЖ НА ФИЗКУЛТУРЕН КОМПЛЕКС, ЗАПОЧВАЩ НА 03.02.2020 ГОДИНА

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ

  1. Учениците слушат внимателно инструктажа на класните си ръководители и се  разписват в тетрадките за инструктаж.
  2. Учениците са длъжни да спазват всички инструкции, табели, описателни и предупредителни знаци в района на ремонтните дейности.
  3. Забранява се на учениците да пипат, разклащат или унищожават предпазните  съоръжения, както и да се навеждат над тях или провират ръце или крака през тях.
  4. Забранява се на учениците да влизат в ремонтния участък, да вземат каквито и да е инструменти или отпадъци от района на ремонтните дейности.
  5. Учениците трябва да уважават труда на работниците и да не влизат в конфликт с тях.
  6. Учениците влизат в училище само през входа, който е обезопасен.
  7. Забранява се на учениците да хвърлят отпадъци или предмети в района на ремонтните дейности.
  8. На учениците се забранява да играят или да имат спортни занимания в близост до ремонтните дейности.
  9. Учениците внимават за преминаващи камиони или други строителни машини, обслужващи обекта.
  10. Учениците спазват строго дисциплината и разпорежданията на дежурните учители , а по време на часовете на дежурните лица от обслужващия персонал,  както и  указанията на портиера на училището

.

ЕЖЕДНЕВНО ЩЕ СЕ ПРЕГЛЕЖДАТ КАМЕРИТЕ ОТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО И АКО ИМА УЧЕНИЦИ, КОИТО СА НАРУШИЛИ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ  УКАЗАНИЯ, ЩЕ ИМ БЪДЕ ПОТЪРСЕНА СТОГА ОТГОВОРНОСТ!

ВАЖНО !

Поради затварянето на северния изход, докато  трае ремонтът, при евакуация учениците и учителите и от двата етажа се  евакуират от южната страна, като се спазват всички указания за безопасност.