Клетва на първокласника

Инициативен комитет от различни български градове осъществява инициативата „Клетва на първокласника“ – „първата публична инициация на младия човек, която поставя основния камък на българската идентичност и единението на българското общество“.

Клетвата публично е положена на 02.03.2016 г. от първокласници в гр. Сливен, а по-късно и в Панагюрище. Тази година клетвата на първокласника стигна и до учениците от ОУ „Гео Милев“, с. Белозем.

 

КЛЕТВА НА ПЪРВОКЛАСНИКА

С науката напред по пътя нов!

Със знание да расна аз свободен!

То с мъдрост ме дарява и с любов

и светлото му слово ще ме води!

 

Заклевам се, дори и в труден час,

най-святата ми мисъл да е тази:

с делата си и с думите си аз

България в сърцето си да пазя!

 

ЗАКЛЕХ СЕ!