Колектив

Педагогически екип

Диана Генова – директор

Вержиния Стамболийска – ЗДУД

Валентина Коларова – ЗДУД

Тошка Стоева – класен ръководител на 1а клас

Петранка Матева – класен ръководител на 1б клас

Запрянка Бойчева – класен ръководител на 1в клас

Атанаска Чавдарова – класен ръководител на 2а клас

Тонка Григорова – касен ръководител на 2б клас

Пенка Накова – класен ръководител на 3а клас

Янка Минкова – класен ръководител на 3б клас

Йорданка Минчева – класен ръководител на 4а клас

Пенка Джатова – класен ръководител на 4б клас

Донка Пенева – класен ръководител на 4в клас

Юлия Петрова – класен ръководител на 5а клас

Минка Колева – класен ръководител на 5б клас

Марийка Желязкова – класен ръководител на 5в клас

Мария Ефтимова – класен ръководител на 6а клас

Мария Благоева – класен ръководител на 6б клас

Величка Радева- класен ръководител на 7а клас

Мария Мънина – класен ръководител на 7б клас

Деан Мелизамов – класен ръководител на 7в клас

Роза Георгиева – главен учител

Донка Неделчева – учител в начален етап с АЕ

Марианка Шикова – старши учител по математика и ИТ

Тошко Карагьозов – старши учител по математика

Господин Хорозов – старши учител по ФВС

Иван Минков – учител по ИИ

Добринка Атанасова – старши учител на ГЦДОУД – 1 клас

Анна Борисова – учител на ГЦДОУД – 1 клас

Мария Григорова – старши чуител на ГЦДОУД – 2 клас

Лили Ташикова – старши учител на ГЦДОУД – 3 клас

Цветелина Събчева – учител на ГЦДОУД 4 клас

Генка Геройска – учител на ГЦДОУД – 5 клас

Мария Иванова – учител на ГЦДОУД – 5 клас

Ирен Кълвачева – учител на ГЦДОУД – 6 клас

Христина Казакова – учител на ГЦДОУД – 7 клас

Росица Петрова – училищен психолог

Йоана Генева – учител по ИТ

Мария Нанчева – учител по БЗО