Национални външни оценявания през учебната 2020/ 2021 година

Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания:

ІV клас

Български език и литература – 27 май 2021 г., начало 10,00 часа Математика – 28 май 2021 г., начало 10,00 часа

VІІ клас  

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа