Посланици на усмивката

За втора поредна година училището ни получава сертификат за училище посланик на усмивката. Пет паралелки и техните класни ръководители също получиха сертификати:

Втори а клас  с класен ръководител г-жа Йорданка Минчева.

Трети а клас с класен ръководител  г-жа Тошка Стоева.

Трети в клас с класен ръководител  г-жа Донка Неделчева.

Пети б клас с класен ръководител г-жа Мария Мънина.

Седми б клас с класен ръководител г-жа Сийка Карагьозова.