Преписахме „История славянобългарска“

„…един монах тъмен, непознат и бледен

пред лампа жумеща пишеше наведен.

…и вдигна тез листи, и викна високо:

„От днеска нататък българският род

история има и става народ!“

Това са думи за будния светогорски монах и неговата „История славянобългарска“ . Учениците от ОУ „Гео Милев“, с. Белозем се включиха в националното преписване на Паисиевата история.

Направиха се два преписа. Учениците от II – VI клас преписваха откъси от историята. Седмокласниците направиха препис на откъси от оригинала на „История славянобългарска“

Преписите бяха подарени на кметството и на читалището в с. Белозем.

Двата преписа ще бъдат пазени в музея на читалището.