Препоръчителна литература за бъдещите осмокласници

Учебната програма по литература за 8. клас обхваща три културни епохи – Античност, Средновековие и Ренесанс. Сам по себе си този факт е сериозно предизвикателство за  14-годишните ученици. Затова се  налага предварителното запознаване с произведенията.

В тази връзка предоставяме списък, включващ литературните творби и откъси от литературни творби, които ще се изучават през следващата учебна година, за да бъдат прочетени от учениците през лятната ваканция.

СПИСЪК

на литературните произведения, които ще се изучават в 8 клас през 2017/2018 година

 1. Старогръцка митология – митове за Прометей, за Едип, Троянски митологичен цикъл
 2. Омир – „Илиада“ – откъси от I, VI, XXII, XXIV песен
 3. Сафо – „Любов“
 4. Софокъл – „Антигона“
 5. Библия. Библейски сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей; за Исус, за Богородица; откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан
 6. „Пространно житие на Константин – Кирил“
 7. Константин Преславски – „Азбучна молитва“
 8. Черноризец Храбър – „За буквите“
 9. Джовани Бокачо – Из „Декамерон“ Ден първи, Новела трета – „Притчата за трите пръстена“
 10. Мигел де Сервантес – Из „Дон Кихот“ –  I и VІІІ глава
 11. Уилям Шекспир – „Хамлет“, Сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи…“), Сонет 130 („Очите ѝ не са звезди…“)