Система за взаимодействие между ученици, учители и медицински лица

Система за взаимодействие между ученици, учители и медицински лица

Това е една от 22-те конкретни мерки срещу агресията в училищата, която екипът на служебния министър на образованието проф. Николай Денков разработи. Половината от тях трябва да са въведени още до края на тази година, а другите са до края на 2018 г. „Агресията ще  изчезне в училищата тогава, когато изчезне от реалния живот около нас“, призна обаче министър Денков при представянето на плана за засилване на сигурността в учебните заведения у нас.
Промяна номер 1 ще е тази в наредбата на здравното министерство за здравните кабинети в училищата. Идеята е да се осигури медицинско обслужване във всяко едно училище, а там, където няма медицински лица, това ще става чрез спешната помощ или чрез близки до училищата и детските градини лечебни заведения. До края на май  се създаде и система за взаимодействие между учителите и личните лекари на техните ученици. В същия срок педагогическите специалисти в детските градини и училищата  преминаха  инструктаж за задължително консултиране и координация на действията с медицинско лице в случай на инцидент.