Учебна година в условията на пандемия

Уважаеми родители,

В навечерието на една необичайна учебна година всяко едно българско училище избира мерки за обучение в условията на пандемия.

В ОУ „Гео Милев“, с. Белозем ще прилагаме следните мерки:

 • учебните занятия ще бъдат с постъпателен режим – учениците от 1 и 2 клас ще започват уебните занятия в 8,20 ч.; уениците от 3 и 4 клас – от 8,25 часа, а учениците от 5-7 клас ще започват в 8,30 ч.
 • Паралелките се събират сутрин на определените зони в училищния двор 15 минути преди началото на часовете.
 • Родители не се допускат в училищния двор и в училищната сграда.
 • Учениците влизат заедно с класните си ръководители в училище спазвайки последователността на класове и паралелки, без да се смесват и без контакт помежду си.
 • На входа на училището, в двата края на етажите, в помощната сграда са монтирани безконтактни диспенсъри за дезинфекция.
 • Ще бъде осъществяван медицински филтър на входа. При признаци на хрема, калица, температура, децата/ учениците ще бъдат връщани.
 • В общите помещения маските са задължителни!
 • Всяко междучасие учениците излизат в училищния двор, придружени от класния си ръководител. Паралелките имат обособени зони в училищния двор. След междучасие от 10 минути по определен ред се прибират по класните стаи за следващия час.
 • При възможност часовете по музика, изобразително изкуство, физическо възпитание и спорт ще се провеждат навън в класната стая на открито.
 • Храненето на децата/ учениците ще бъде на открито, в зоната на класа.
 • Дезинфекцията на класните стаи ще се извършва преди началото на учебните занятия и между предиобедните следобедните часове.
 • В класните стаи ще се извършва проветряване след всеки учебен час.