На гости на ГЦДОУД 6 клас

За учениците от ГЦДОУД – VI клас петък /16.10.2020 г./ се оказа необикновен ден. Причината за това беше неочакваният за тях гост – родител, който се оказа майка на учителя им.

Срещата се превърна в широк и разностранен разговор между поколенията, който започна с разказ на госта Радосвета Кълвачева за професионалния й опит и продължи с размисли и дискусия за това, че каквото и да работим, най-важното е да ни вълнува и да ни носи удовлетворение. Само тогава бихме се превърнали в майстори на занаята.

Среща, която задължително ще има продължение!