За професията на мама в ГЦДОУД 2 клас

На 26.01.2021 г. в часа за занимания по интереси учениците от ГЦДОУД 2 имаха гост – г-жа Зорница Маркова. Тя е учител в нашето училище и майка на Айлин Кабакова, която е от 2 клас. Учениците от групата слушаха с интерес и задаваха много въпроси. Беше безкрайно интересно и забавно на децата.