Професия агроном – гост в ГЦДОУД 3

В ГЦДОУД – 3 гостува бабата на Габриела и Красимир Пъкови – г – жа Петя Панайотова, за да разкаже за своята професия като агроном. Децата бяха впечатлени от беседата и разгледаха материалите, които им беше донесла. Зададоха много въпроси във връзка с нейната професия.

В знак на благодарност връчихме благодарствено писмо !