Първо място в Национално състезание

Националното състезание “Природата – наш дом” 2021, организирано от Националния дворец на децата, има за цел да засили интереса на учениците към проблемите на екологията и да съдейства за изграждане на ново гражданско поведение и чувство на отговорност за опазване на околната среда.

В категорията „Макет, представящ дом на бъдещето или град на бъдещето“, изразяващ представата за екологичен дом или град, на първо място е класиран макетът на Петьо Райков от шести клас от ОУ „Гео Милев“, с. Белозем.

Честито на Петьо! С пожелание за още много победи и покорени върхове!