Не бъди безразличен! Бъди различен!

Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни – община Раковски организира „Не бъди безразличен, бъди различен!“ Насочена към четвъртокласниците от територията на цялата община ! Засягаме една от най-болезнените теми – ТОРМОЗЪТ В УЧИЛИЩЕ ! Как злото като придошла река се поражда в детето, кои са най-стряскащите форми на тормоз извършени от деца в последната година. Какви възпитателни мерки може да упражни комисията върху извършителите. До къде може да се достигне, когато оправданието на детето е „ние само си играехме“ , какви видове тормоз най-често се упражняват от нашите подрастващи, кои са жертвите им… Колко струват детските грешки и за чия сметка са те. В каква ситуация може да се укажеш, когато „просто си се пошегувал…“

На 20.02.2019 година в нашето училище ще гостува г-н Веселин Делипетров, секретар на МКБППМН в гр. Раковски, който ще представи на четвъртокласниците презентация за тормоза, неговите форми, противодействието на агресията и насилието. Проявата е във връзка с 27 февруари – световен ден за борба с тормоза в училище, известен още като Ден на розовата фланелка.