BE ACTIVE

ОУ „Гео Милев“, с. Белозем стана част от паневропейската инициатива Европейски ден на спорта в училище, организиран от Унгарската федерация за училищни спортове (Hungarian School Sport Federation), Международната асоциация за спорт и култура (International Sport and Culture Association), Младежкия спортен тръст (Youth Sport Trust), Фондация V4SPORT, сдружение BG Бъди активен, Европейската асоциация за физическо възпитание (European Physical Education Association).

Този ден – 29 септември,  посветихме на популяризирането на физическата активност, изпробването на нови начини за движение и спорт и  подсилването на чувството за принадлежност към училището у всеки един участник.

По традиция започнахме деня с утринна гимнастика, в която се включиха много ученици. Група ентусиасти под ръководството на Вержиния Стамболийска, учител по английски език, преди три години подеха тази инициатива, която продължава и до днес.

През голямото междучасие ученици и учители показаха, че умеят да танцуват български хора – всички се хванаха на право хоро в училищния двор.

Третокласниците от групата за целодневна организация проведоха колоездачно състезание, в което показаха умения за майсторско управление на велосипед. Публиката, сред която освен ученици и учители имаше и много родители, подкрепяше участниците. Всички участници получиха грамоти.

Момичетата от 4 клас показаха, че умеят да се забавляват с ролери.

През целия ден площадката за фитнес бе много посещавана и от малки, и от големи ученици.

Европейският ден на спорта бе отбелязан и на втория, различен от официалния адрес на училището в с. Шишманци.  Учениците от начален етап  играха утринна гимнастика, хоро и проведоха футболна среща.

В двете сгради бяха поставени информационни материали  за отбелязване на деня на спорта в училище, а на най-активните бяха раздадени рекламни тениски, гривни и значки.

УТРИННА ГИМНАСТИКА И ХОРО

КОЛОЕЗДАЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

 

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В ШИШМАНЦИ