За ученици

Важно за седмокласниците и техните родители относно явяването на национално външно оценяване и на изпит за проверка на способностите по музика и участие в държавния прием в VIII клас в неспециализираните училища за учебната 2023/2024 г.

Уважаеми седмокласници, Уважаеми родители, Седмокласниците не подават заявления за полагане на НВО по БЕЛ и по математика. Такса не се заплаща. Заявление се подава само за полагане на изпит по чужд език /срокът бе от 01.02.2023 г. до 17.02.2023 г./ и на изпит за проверка на способностите по музика за прием в VІІІ клас по профил „Музика“ в […]

Математическа шевица

Публичната изява на учениците от клуб „Матеманиаци“ се проведе под надслова Математическа шевица. Учениците се потопиха в изяществото на българския фолклор. Решаваха кръстословица с математически термини. Благодарение на знанията си за таблично умножение изработиха шевица, която оцветиха и сглобиха заедно. Припознаха се в нагиздени моми и момци, разбраха на коя фолклорна област отговаря тяхната носия […]

Публична изява на клуб „Забавна математика“- IIв клас

Публичната изява на клуб „Забавна математика“ – 2в клас премина под мотото „Приказна математика“. Учениците се забавляваха и с лекота решаваха текстови, логически и занимателни задачи. Помогнаха на прин- ца да намери Снежанка и да я заведе в двореца. Показаха на совите Ула, Ола,Тула и Нола къде да кацнат на кулите на замък. Като използваха […]

9 май – Ден на ученическото самоуправление

Ден на ученическото самоуправление в ОУ “Гео Милев“, с. Белозем – 9 май – необикновен ден за нас, ден на ученическото самоуправление. На пръв поглед всичко си върви по установения ред – учебни часове, междучасия, текущи задачи. Но ръководството на училището е в ръцете на учащите. Всяка една длъжност – на учител, директор, счетоводител, ЗАС […]

За щъркелите и родния край

На 05.05.2023 година учениците от ГЦДОУД VI клас посетихa “Информационния център на Белия щъркел” в село Белозем, като се запознаха с подробна информация за живота на щъркелите. Разгледаха “Етнографския музей” в читалището, където научиха за бита на хората в миналото. Разгледаха народни носии от родния край.

Публична изява на клуб „Забавна математика“ във IIа клас

Публичната изява на клуб „Забавна математика 2 „а“ клас“ се осъществи под формата на игри, математически загадки, занимателни задачки, които гостенката – „Феята на цифрите“ поставяше пред учениците. С желание и лекота те участваха в игрите „Запасите на таралежа“, „Цветя във ваза“, „Плодов сладкиш“, „Покана за чай“. При играта „Съчетай дрехите“ учениците истински се забавляваха […]

„Училищният вестник“ на гости на кмета на община Раковски

Днес част от екипа на училищния вестник бe гост на община Раковски. Визитата на младите журналисти бе по покана на кмета г-н Павел Гуджеров. Учениците бяха съпроводени от г-жа Диана Генова – Директор на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем и г-жа Мария Благоева –учител по БЕЛ. Те бяха радушно посрещнати от г-н Павел Гуджеров, който […]

Екскурзия до Сандански с шестокласниците

Учениците от VI-те класове на ОУ „Гео Милев“ с техните ръководители – Роза Георгиева и Величка Радева, проведоха двудневна екскурзия до гр. Сандански и околните туристически обекти – гр. Петрич, гр. Мелник и Рупите. Заедно прекараха една незабравима и интересна екскурзия, изпълнена с много положителни емоции и усмивки.

Насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

в изпълнение на заповед № РД 09-806/10.04.2023 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас на неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2023/2024 г. и на ученици от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием […]