За ученици

„Нестле за по-здрави деца“

Учебната 2018-2019 година стартира с мащабен дългосрочен проект на NESTLE “По-здрави деца“, който има за цел да спомогне за изграждане на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот . Проектът стартира с подкрепата на МОН и РУО – Пловдив и апелира към включване на възможно повече ученици от начален етап за провеждане […]

Кулинарно състезание

В  Занимания по интереси учениците от ЦДО 5 клас, с ръководител Христина Казакова, и ЦДО 7 клас, с ръководител Мария Благоева, си организираха кулинарно състезание „Мастър Шеф“.  Журито бе ЦДО 6 клас, с ръководител Марийка Желязкова. Победителите си хапнаха вкусни бонбони.  

Европейски ден на езиците – 26 септември

На 26 септември отбелязваме европейския ден на езиците. Празникът е обявен от Съвета на Европа с подкрепата на Европейския съюз на 6 декември 2001 г. Целта на европейския ден на езиците е да се повишава осведомеността за използваните в Европа езици, да се насърчава културното и езиковото многообразие, и да се стимулира изучаването на чужди […]

Тържествено открихме новата учебна година – 17 септември 2018 г.

Всяко начало на учебната година се превръща в истински празник, изпълнен с вяра и надежда. За да е спорна и благодатна приехме благослов от свещениконом Петър Шаламанов и отец Елко Терзийски.  Господин Павел Гуджеров – кмет на общината ни зарадва с проект за физкултурен салон в ОУ „Гео Милев“. Пожелаваме една спорна и успешна нова […]

Неучебни, но присъствени дни през 2018/2019

  С решение на педагогическия съвет от 03.09.2018 г. в ОУ „Гео Милев“ са обявени три дни за неучебни, но присъствени: 31.10.18 г. – спортен празник; 15.01.19 г. – патронен празник; 22.05.19 г. – екоден

Детски лагер в манастир ,,Св. св. Кирик и Юлита “

  По покана на завеждащия културно-просветния отдел на Пловдивската митрополия г- жа Недка Чолакова, деца изучаващи Религия, заедно със своя преподавател Тошка Стоева и родители посетиха Епархийски манастир ,,Св. Кирик и Юлита“.  Децата и родителите им бяха съпричастни с две празнични литургии и вечерня по повод двата големи християнски празници – Рождество на Света Богородица […]

Електронната книга от спектакъла „Джобни чародейства“ на Мануела

Представяме ви видео от премиерата на книгата:   https://www.facebook.com/DzhobniCharodeystva/videos/180779885947647/ Ето и  електронната книга, за чието създаване всички  имат принос:  https://issuu.com/manuela.sarkissyan/docs/a4_book_charodeystva_potochen След като Мануела изпрати създадените от децата приказки, те ще бъдат публикувани.

Завършихме подготвителната група!

С емоционално тържество децата от четвърта подготвителна група се сбогуваха със своята учителка Валентина Коларова. Гости на празника бяха техните развълнувани и щастливи родители, както и децата от трета подготвителна група с учител Зорница Маркова.