За ученици

Ред за запознаване с проверените и оценени изпитни работи по български език и литература и математика от нациотнално външно оценяване в VІІ клас за учебната 2019/2020 г.

Уважаеми седмокасници, Уважаеми родители, Съгласно заповед на началника на Регионално управление на образованието – Пловдив, учениците в присъствието на родител или настойник могат да се запознаят с проверената си изпитна работа по български език и литература и математика в присъствието на член на регионалната комисия за проверка и оценка на изпитните работи на 01.07.2020 г. от […]

От ПГЕЕ – град Пловдив за седмокласниците

Уважаеми колеги и кандидат-гимназисти, В тези дни на изпитание всички ние доказахме огромния потенциал, който носим, и отговорно продължаваме да работим за децата и образованието на България! Независимо от предизвикателствата, пред които се изправяме ежедневно, въоръжени с вяра и надежда в утрешния ден, ние всеотдайно изграждаме знаещи и можещи специалисти, които са гаранция за бъдещ […]

За седмокласниците

Уважаеми седмокласници,  Уважаеми родители, В раздел „Прием“ на РУО – Пловдив е публикувана актуализирана таблица за утвърдения държавен план-прием в 8 клас в неспециализираните училища на област Пловдив за учебната 2020/2021 г., в която са добавени колони 11.1 и 11.2 с квоти за момчета и момичета, както и държавен план-прием на преобразуваното със заповед на […]

Подаване на документи за класиране и записване на седмокласниците

Уважаеми седмокласници, Уважаеми родители, Подаването на заявление за участие в първо класиране за приемане в VІІІ клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. се осъществява в периода от 03 юли 2020 г. до 07 юли 2020 г. Подаването на заявление за участие в трето класиране е от 24 юли до 27 юли 2020 г. […]

НВО VII клас

Уважаеми седмокласници, Уважаеми родители, Седмокласниците не подават заявления за полагане на НВО по БЕЛ и по математика. Такса не се заплаща; Заявление се подава само за полагане на изпит за проверка на способностите по музика за прием в VІІІ клас по профил „Музика“ в СУ „Любен Каравелов“, гр. Пловдив и спорт за прием в VІІІ клас […]

Завършване на първи клас

Една незабравима първа учебна година! Първокласниците успяха да се справят с дистанционното обучение, да се научат да четат и пишат. Вълнуващ празник на знанието, успеха и постиженията въпреки необичайните условия на обучение.

За вас, кандидат-гимназисти

Уважаеми родители, скъпи ученици! Предоставяме Ви линк към „Виртуална панорама  на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране на учениците от област Пловдив“  https://sites.google.com/view/profesiiplovdiv/начална-страница

24 май 2020 г.

Независимо от необичайната обстановка и липсата на присъствено обучение и тази учебна година отбелязахме 24 май. Всяка паралелка направи своя поздрав с изпълнение, песен, картички, стихотворения. 1а клас с класен ръководител Атанаска Чавдарова: 1б клас с класен ръководител Тонка Григорова: 2а клас с класен ръководител Пенка Накова 2б клас с класен ръководител Янка Минкова 3а […]