учебна година

Приключи учебната 2014/2015 година

Училище мое – пътечко крилата, покрита със сребърен прах. Къде се изгубва следата? Аз всичко нима извървях! Завършва учебната година, изпълнена с учение и труд, с радост и смях, понякога с тревоги и трудности.

Ура, ваканция!

В училищния двор се проведе тържество за приключване на учебната година за учениците от 2, 3 и 4 клас. Тържеството бе под формата на телевизионно предаване „Ура, ваканция!“ със следните рубрики:

Приключи учебната година

     Най–прекрасните години от живота са ученическите, затова в съзнанието на човек най–ярко се запечатват както първият, така и последният учебен ден. А наред с всички воли и неволи, остават безбройните хубави мигове, преживяванията и приятелите. А миговете в края на учебната година са най–мили за всички. Последният учебен ден е съпроводен от много […]