ПОКАНА

ПОКАНА От Диана Генова, Директор на ОУ „Гео Милев“, с. Белозем УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, избрани на първи етап на родителска среща за представители на родителите за обществения съвет на училището. На основание чл. 11 и чл. 12 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училища, ВИ КАНЯ на родителска […]

Обучение на педагогически специалисти

В периода 26-27.11.2022 г. 22 педагогически специалисти повишиха своята квалификация с участието си в обучение от плана за квалификация на тема „Дизайн на учебни преживявания за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на съдържание“ с обучител Даниела Петкова.

Участие в Национална конференция

Грамота и отличие за представена добра педагогическа практика на тема „Взаимодействие семейство – детска градина – семейство, с фокус родители на деца от уязвими групи и родители на деца със СОП“ по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ Учители – Галина Кръстева и Зорница Маркова

21.11. – Ден на християнското семейство

За деня на християнското семейство в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем учениците от ГЦДОУД в начален етап изработиха в заниманията по интереси картички за своите семейства. Всяко дете със старание и любов написа пожелания за празника.От ДГ „Синчец“, с. Белозем първокласниците получиха постери, изработени от децата от 4 възрастова група за деня на християнското семейство. […]

Отново ще участваме в НП „Иновации в действие“

Днес излязоха списъците на одобрените училища по НП „Иновации в действие“. ОУ “Гео Милев”, с. Белозем е в списъка с одобрените по модул 1 за 2022 г. Предстои посещение на иновативно училище „Христо Ботев“, с. Рупци, общ. Червен бряг. Целта е да се споделят нови елементи в организацията и съдържанието на обучението, иновации, свързани с […]

Наградени ученици от 9 Национален конкурс „Въведение Богородично“

Какъв по-подходящ момент от днешния празник за споделяне резултатите от 9-тия национален конкурс „Въведение Богородично“ 2022. Ето и нашите победители:категория 2-3 клас разказ – 3 място за Константин и Ивайло от класа на Т. Стоева категория 2-3 клас стихотворение – 3 място за Ива и Яна от класа на Д. Пенева категория 4-5 клас стихотворение […]

Обучение на тема

„Дизайн на учебни преживявания за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на съдържание“ УИН: 58910011 в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти в МОН В периода 26-27.11.2022 г. ще се проведе обучение на 22 педагогически специалисти от ОУ „Гео Милев“, с. Белозем на тема „Дизайн на учебни преживявания за […]

Олимпиада по математика

Съгласно Правилата и регламентите на МОН за организиране и провеждане на олимпиадите и заповед № РД-01-675/ 02.11.2022 г. на началника вна РУО-Пловдив, общинският кръг се провежда във всяко училище, в което има поне един ученик, желаещ да се яви.     За учениците от IV,  VII и от VIII до XII клас кръгът се провежда на […]