Откриване на „Алея на родолюбието“

Тържествено откриване на проект „Алея на родолюбието“ в ОУ „Гео Милев“ с. Белозем, реализиран по мярка 21 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културното наследство на територията на МИГ Раковски“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ РаковскиНа 02.06.2021 г. Изпълнителният директор на МИГ Раковски – Мария Гиева […]

Обмен на добри практики по НП „Иновации в действие“

В периода 26-28.05.2021 г. екип от учители и ученици от нашето училище посети 81 СУ „Виктор Юго“, град София по НП „Иновации в действие“. Целта на посещението бе обмен на добри практики с две иновативни училища – от София и от Благоевград. Добрите практики в ОУ „Гео Милев“, с. Белозем бяха представени чрез електронна книжка. […]

НВО в 4 клас

На 27 и на 28 май 2021 г. се проведе НВО по БЕЛ и по математика за четвъртокласниците. На 27.05.2021 г. тестът по БЕЛ. В рамките на един астрономически час учениците трябваше да изпълнят задачи с различен характер – да запишат текст под диктовка, да покажат умения за четене на текст с разбиране, да отговорят […]

Любимата приказка на мама от детството

На 27.05.21 г. гост в ГЦДОУД 1.2 бе Мария Замярска, родител на Тодор Тодоров. Накратко запозна учениците със своята професия във Вюрт Електроник, а след това им представи една от любимите си приказки от детството. Децата слушаха и участваха с интерес в задаваните въпроси и гатанки. Благодарим за гостуването!

Посещение на подготвителните групи от ДГ „Синчец“, с. Белозем

На 21.05.21 г. наши специални гости бяха децата от подготвителните групи в ДГ „Синчец“, с. Белозем. Заедно с г-жа Дора Димитрова – директор на училището, и учителите на двете ПГ децата влязоха в класната стая на първокласниците, седнаха на чиновете и задаваха въпроси за училището и за първи клас. С възторг и радостни викове посетиха […]

Важно за седмокласниците и техните родители относно явяването на национално външно оценяване и на изпит за проверка на способностите по музика и участие в държавния прием в VIII клас в неспециализираните училища за учебната 2021/2022 г.

Уважаеми родители, Седмокласниците не подават заявления за полагане на НВО по БЕЛ и по математика. Такса не се заплаща. Заявление се подава само за полагане на изпит по чужд език /срокът бе от 15.02.2021 г. до 19.02.2021 г./ и на изпит за проверка на способностите по музика за прием в VІІІ клас по профил „Музика“ в СУ „Любен […]

Обръщение към родители и ученици в 7 клас от Началника на РУО – Пловдив

Скъпи ученици, Уважаеми родители,  Предстои Ви важен етап от живота – кандидатстването след седми клас. То е първият по-сериозен избор, пред който се изправяте в търсене на образователни възможности и бъдеща професионална реализация. В този отговорен момент от живота на всеки един от Вас, трябва да бъдем заедно – ученици, родители, учители! Училищата на територията […]

Ден на таланта

На 20.05.2021 г. съгласно Годишния план на училището проведохме ДЕН НА ТАЛАНТА. След откриване на празника от директора на училището, всеки клас по предварително определен график, започна изпълнение на дейностите – народни и модерни танци, караоке, спортни игри – футбол, волейбол, народна топка, подреждане на пъзели, рисуване…

График на дейностите за периода 17.06.21 г. – 23.06.21 г.

Уважаеми родители, скъпи ученици, В изпълнение на заповед № РД-09-3472/ 27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, съгласуван с Обществения съвет на училището и утвърден със заповед № РД-10-872/ 19.95.2021 г. на директора на училището публикувам график на дейностите за периода 17.06. – 23.06.2021 г.